Društvo PGD Križe se je v petek, 12. aprila, udeležil vaje na Ljubelju, kjer je potekal preizkus pripravljenosti na nesrečo v cestnem predoru.

Namen in cilji vaje so naslednji:

  • preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev iz načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih po dopolnjenem konceptu zaščite in reševanja za eno cevni cestni predor Ljubelj na vseh ravneh načrtovanja;
  • preveriti predvsem tiste dele načrtov zaščite in reševanja, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje,aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodenje izvajanja ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči. Posebej se preveri obratni načrt upravljavca predora Direkcije Republike Slovenije za ceste ter načrti dejavnosti organov, organizacij, služb in enot, ki sodelujejo pri izvedbi zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči v predoru Ljubelj;
  • preveriti ukrepanje enot za zaščito,reševanje in pomoč ob prihodu do vhodnega portala in po prihodu na kraj nesreče;
  • preveriti ukrepanje upravljavcev cest in Policije v zvezi z zagotavljanjem in označevanjem obvoznih poti ter zagotavljanjem proste poti za intervencijska vozila ter za odvoz ponesrečenih oseb;
  • preveriti ustreznost vodenja intervencije in vzpostavitev skupnega vodenja intervencije v smislu koordinacije z avstrijsko stranjo;
  • preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi enotami ter službami, delovanje zvez ZARE v predoru in izven njega, način medsebojnega komuniciranja slovenskih in avstrijskih enotin organov;
  • preveriti uporabo in delovanje predorske opreme in vgrajenih varnostnih sistemov;
  • preveriti operativno usposobljenosti opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah v cestnem predoru Ljubelj, vključno z evakuacijo in oskrbo poškodovanih ter drugih prizadetih ob nesreči.