V soboto 13.12.2014 praznujemo občinski praznik, in na ta dan občina Tržič podeljuje priznanja pohvale in pakete. Operativna enota PGD Križe je za dolgoletno, prostovoljno in požrtvovalno delo ter za uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih nesrečah prejela plaketo občine Tržič. Čestitke vsem operativnim članom za doseženo priznanje. Plaketa je dokaz da delamo dobro in se bomo še naprej trudili.

NA POMOČ!