Društvo je bilo ustanovljeno leta 1924 in je skozi svojo 85 letno zgodovino doživljalo tako vzpone, kot padce, o čemer se lahko podrobneje seznanite v Kroniki društva. Ta opis je namenjen predvsem sedanjemu utripu društva in pomenu našega dela v našem kraju.

Kje smo?

Nahajamo se pod Kriško goro v občini Tržič, naš rajon pa obsega levi breg tržiške Bistrice vse od meje mesta Tržič na severu, do meje z občino Naklo na jugu. Na vzhod sežemo do meje z občino Kranj, zahodno mejo našega rajona pa predstavlja reka Tržiška Bistrica. Skupaj skrbimo za pomoč 3.400 prebivalcem v 1.200 gospodinjstvih, ki so razvrščena v vasi Pristava, Križe, zg. in sp. Veterno, Gozd, Senično, Novake, Sebenje, Žiganja vas, Breg ob Bistrici in Retnje. Teritorij, ki ga pokriva naše društvo je velik kar 14 km², od tega je 7 km² gozda.

Kdo so naši člani?

Naše članstvo se deli na podporno, aktivno in operativno članstvo. Podporni člani našega društva so domala vsi prebivalci in prebivalke na našem teritoriju, saj nas podpirajo pri našem delu tako materialno kot moralno.
Aktivne članice in člani so tisti, ki so podpisali pristopno izjavo, plačujejo članarino in vsakodnevno s svojim delom prispevajo k razvoju društva in pomagajo pri organizaciji in izvedbi raznih prireditev in delovnih akcij. Aktivni člani in članice se tudi redno udeležujejo raznih izobraževanj, vaj in tekmovanj. Teh članic in članov je preko 100.
Operativni član ali članica je tisti, ki je strokovno usposobljen in tehnično opremljen za udeležbo na intervencijah. Teh je v našem društvu 50.

Kako smo organizirani?

Društvo deluje v skladu s Statutom društva.

Občni zbor

Je najvišji organ društva, ki se sklicuje enkrat letno in sicer praviloma prvo soboto v februarju.

 • Upravni odbor
  Je sestavljen iz devetih članic in članov, ki imajo sledeče funkcije: predsednik, podpredsednik, poveljnik, dva podpoveljnika, tajnik, blagajnik in dva člana.
 • Nadzorni odbor
  Skrbi za nadzor dela organov društva in je sestavljen iz petih članov od katerih je eden predsednik.
 • Častno razsodišče
  Posreduje v primeru sporov med članstvom ali organi društva. Sestavlja ga pet članov od katerih je eden predsednik.
 • Poveljstvo
  Skrbi za organizacijo operativnega dela v društvu. Sestavljeno je iz poveljnika, dveh podpoveljnikov in vodij skupin.

Kaj dela poveljstvo?

Naše osnovno poslanstvo je skrb za pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč. V ta namen se izobražujemo, vadimo gasilske veščine, hodimo na tekmovanja in skrbimo za opremo.

Z organizacijo raznih prireditev skušamo zaslužiti tudi nekaj denarja, s katerim gradimo nov gasilski dom in kupujemo gasilsko opremo.

Velik pomen dajemo druženju članstva na raznih izletih in srečanjih, saj s tem privabljamo nove članice in člane, utrjujemo njihovo medsebojno prijateljstvo ter promoviramo društvo.

Kakšna je naša vizija?

Predvsem želimo ostati društvo, ki združuje ljudi dobre volje, ki s svojim prostovoljnim delom in medsebojnim prijateljstvom pomagajo ljudem v stiski. Kot taki želimo še naprej ostati prepoznavni in spoštovani v našem okolju in širše. Želimo privabiti še več krajank in krajanov v svoje vrste, predvsem se trudimo naše delo približati mlajšim, da bodo tudi oni znali spoštovati humanitarno delo in nadaljevali pot, ki so jo začrtali naši predniki pred 85. leti.