PGD Križe je v marcu prijelo bronasti znak civilne zaščite RS kot priznanje za požrtvovalno in uspešno upravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v letu 2013.
Članom in članicam PGD Križe je za prijeto priznanje čestitala tudi predsednica vlade RS mag. Alenka Bratušek, ter se zahvalila za vso pomoč ki jo nudimo državljankam in državljanom Republike Slovenije.

PGD Križe se za priznanje civilne zaščite RS, ter za besede predsednice vlade RS mag. Alenke Bratušek iskreno zahvaljuje. Priznanje in besede nam dajejo vzpodbudo za dobro delo, predvsem pa skrb za varnost ljudi in premoženja tudi v časih ki prihajajo.

Še enkrat HVALA
PGD Križe