Organi društva

Upravni odbor
Funkcija Ime in priimek
Predsednik Gregor Kokalj
Nam. predsednika Majda Rokavec
Poveljnik Uroš Bodlaj
1. Clan (tajnik) Marja Bodlaj
2. Clan (blagajnik) Jure Erlah
3. Clan Janez Aljančič
4. Clan Gregor Kokalj
5. Clan Andrej Kamič
6. Clan Ivan Lombar

 

Nadzorni odbor
Funkcija Ime in priimek
Predsednik Milka Švegelj
1. Clan (tajnik) Zlato Kamič
2. Clan (blagajnik) Matic Aljančič

 

Poveljstvo
Funkcija Ime in priimek
Poveljnik Uroš Bodlaj
Nam. poveljnika Janez Potočnik
Podpoveljnik Boštjan Rozman
Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal Dušan Mozetič
Pomočnik poveljnika za radijske zveze in prvo pomoč Boštjan Aljančič
Orodjar Ivan Lombar
Glavni strojnik Anže Hribar

 

Disciplinska komisijar
Funkcija Ime in priimek
Predsednik Janez Aljančič ml.
1. Clan (tajnik) Dušan Bodlaj
2. Clan (blagajnik) Irena Kamič