Beseda predsednika

Križe, 07.02.2015

 

POROČILO PREDSEDNIKA PGD KRIŽE O DELU V LETU 2014

 

 

UO je imel v letu 2014 – 11 rednih sej ter eno izredno, katerih so se članice in člani UO in NO redno in polnoštevilno udeleževali, zato smo lahko vse dejavnosti izpeljali brez večjih težav.

 

V letu 2014 smo se hitro soočili z prvimi izzivi, tako v operativi (vremenske kapriole, vključno na dan samega občnega zbora) kot seveda tudi v upravnem odboru, saj je bilo leto 2014 zaznamovano z našo obletnico – 90. let prostovoljnega gasilskega društva Križe.

 

Kaj vse smo pripravili:

 

 • Zbornik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Križe uredil ga je častni predsednik društva Dušan Bodlaj;
 • svečana seja;
 • velika gasilska parada. To je bila največja gasilska parada v občini doslej. Na njej je sodelovalo preko 130 gasilk in gasilcev ter veliko gasilskih vozil. Povabilu so se odzvali tudi gasilski tovariši iz avstrijske Koroške, v paradi so bile tudi narodne noše in člani Pihalnega orkestra Tržič;
 • Nova pridobitev – GVM – 1, vozilo je v garaži, je pripravljeno in s ponosom lahko potrdimo, da smo oddano obljubo, na začetku mandata, izpeljali. Pot do vozila ja bila tlakovana z odrekanji ter z velikim naporom, tako z administrativne strani kot tudi z zaključkom finančne konstrukcije. Vozilo je predano v sklopu gasilske parade ter veselice, kakor je znano nas tudi slabo vreme ni ustavilo.

 

Društvo je prejelo bronasto priznanje Civilne zaščite za požrtvovalnost pri zadnjem vetrolomu, in v okviru akcije Stopimo skupaj za gasilce, je društvo dobilo 3 protivrezne hlače.

 

V letu 2014 je naše društvo beležilo še sledeče dogodke:

 • servis, nakup gasilnih aparatov (sedaj že tradicionalno)
 • redni občni zbor ter svečana seja
 • Prvomajsko kresovanje na Polani nad Križami;
 • Praznik svetega Florjana – sveta maša v Križah, udeležili pa smo se tudi tradicionalne Florjanove procesije v Tržiču, ki jo organizira PGD Tržič.
 • gasilsko parado in veselico
 • Planinski izlet skupaj s PGD Križe 1999. Iztek druženja je bil pred/v gasilskem domu z odličnim počutjem in vzdušjem.
 • meseca Avgusta so se članice organizirala na nivoju GZ Tržič in zopet odšle na mednarodno tekmovanje na avstrijsko Koroško;
 • Tekmovanje za memorial Ernesta Lombarja ml.
 • naše aktivnosti v jeseni so predvsem naravnane na operativne večje vaje in preventivo – tukaj bo podal poročilo poveljnik
 • Martinovanje pri prijateljih PGD Križe 1999, za kar se iskreno zahvaljujemo.
 • leto smo zaključili z prednovoletno zabavo v okviru društva.

Poleg naštetih prireditev pa smo priskočili na pomoč pri prireditvah, ki jih organizirajo druga društva in organizacije v našem okrožju. Tako smo se udeležili Velikonočnega moto zbora pred barom Košuta, gorskega teka in trim pohoda na Kriško goro v organizaciji PD Križe, Red Bull – Wild Ride v organizaciji Dirt Park Divjina, proslave v Gozdu ob prazniku krajevnih skupnosti, ter komemoracij ob dnevu mrtvih v organizaciji ZZB, kakor seveda sodelovanje pri dogodkih v Sebenjah v okviru KS Sebenje.

Naš prapor smo razvili na 11. pogrebih v zadnje slovo od naših krajank in krajanov, ki so bili podporni člani našega društva, ali članom gasilske zveze Tržič.

Kar nekaj okroglih letnic je bilo v letu 2014. Vsem slavljencem še enkrat iskrene čestitke.

Še posebej nas veseli, da naše rezultate spremljajo tudi krajanke in krajani in naše delo nagrajujejo z njihovo materialno in moralno podporo.

Članstvo

V lanskem letu smo vpisali 3 nove članice.

Struktura članstva je tudi odraz demografskega stanja v našem okolju ter načina življenja. Današnja mladina se odzove v osnovnošolskih časih zelo dobro na članstvo in aktivnosti gasilskega društva, v času srednje šole ter študija pa zaradi oddaljenosti interes zamre. Ker pa brez podmladka ni društva, je treba uperiti veliko pozornost na našo mladino.

V letu 2014 smo opravili skupaj nad 5700 prostovoljnih ur, ker pa so bili veliki dogodki, se vse ure dela niso evidentirale.

Ocenjujem, da je stanje v društvu dobro, da društvo dobro dela in da izpolnjuje zadane naloge in obveze. Želja je, da bo čim več mladih ter dase boste članice in člani odzivali na vse dogodke v čim večjem številu.

Hvala za Vsem Vam, donatorjem, občini za Vaše delo, Vašo pripravljenost, Vaše zaupanje ter za Vašo podporo tako z besedo kot z dejanji.

NA POMOČ!

 

Predsednik PGD Križe:

Tassilo A. SIMON