Beseda poveljnika

Poročilo poveljnika PGD Križe za leto 2014

1. Seje poveljstva

V letu 2014 smo imeli 3 redne seje poveljstva v mesecu marcu, maju in novembru, na katerih smo se dogovorili o potekih operativnih dejavnosti za tekoče leto. Največ pozornosti smo posvetili 90 letnici, nakupu oz. potrebah po opremi in operativnim vajam ter tekmovanjem.

1.1 Pročilo o nakupu GVM

Skupina za nakup GVM se je v letu 2014 sestala 4 krat in se posvetila predvsem nadgradnji podvozja Peugeot Boxer, ki je bil dobavljen v mesecu maju 2014. Za izdelavo nadgradnje smo se dogovorili pri podjetju Premier Adria, ki je bil najcenejši in najprimernejši ponudnik. Vozilo GVM je bilo v svoj namen prevzeto na slovesnosti ob 90 letnici društva 14. 7. 2014. Kot prvi voznik je za vozilo zadolžen Simon Kocjančič.
Stroškovnik GVM:
Podvozje Avtohiša Kavčič d.o.o. -31.790 EUR
Zimske pnevmatike -190 EUR
Nadgradnja Premier Adria -7.610 EUR
Inox odbijači -739 EUR
Sofinanciranje podvozja GZS 7.675 EUR
Skupaj 32.654 EUR

V mesecu septembru smo se poslovili od našega TAM-čka, ki nam je dolga leta dobro služil. Kupec je zanj odštel 1200 EUR.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem Občini Tržič, botroma Bojanu Mertlju ter Olgi Meglič ki je zastopala družbo CarSystem d.o.o. in so finančno pripomogli k nabavi vozila, kakor tudi občankam in občanom območja PGD Križe, saj so vsak prispevali svoj delež na tak ali drugačen način. Hvala tudi skupini za nakup vozila Boštjanu Rozmanu, Andreju Kamiču in Simonu Kocjančiču, ki so mi pomagali s svojimi predlogi in idejami, da je vozilo takšno kot smo si ga zamislili že na samem začetku. S tem je skupina za nabavo vozila zaključila svoje delo.

2. Orodje in oprema

S strani GZ Tržič smo pridobili nekaj orodja in opreme v skupni vrednosti 6.059,08 €.

Dobili smo:
– 1 x ventilna vrv,
– 1 x vezalna vrv,
– 1 x prenosni elektro agregat Honda 20i 2kW,
– 5 x rokavice za tehnično reševanje Rosenbauer,
– 4 x kombinezon za gozdne požare,
– 5 x podkapa,
– 2 x čelada Rosenbauer Heros Smart,
– 2 x čelna svetilka za na čelado,
– 2 x zaščitni škornji Rosenbauer Twister,
– 2 x zaščitna obleka Bristol-xfleks,
– 1 x motorna žaga Husqvarna 445,
– 1 x čelada gozdarska Oregon,
– 1 x rezervna veriga za motorno žago,
– 6 x Ročna svetilka Survivor Led,
– 1 x Ročni gasilni aparat CO2-5 in
– 1 x Škatla za dihalno masko,

S strani GZS iz sredstev za portalne gasilce pa smo prejeli naslednjo opremo:
– 1 x termovizijska kamera Bullard Eclipse,
– 2 x zložljiva nosila,
– 1 x pozivnik Daviscomms Br802 in
– 1 x mobilna radijska postaja Motorola DM 4600.

Na vseslovenski akciji Stopimo skupaj za gasilce pa smo prejeli 3 proti vrezne hlače za delo z motorno žago.

3. Specialnosti

Organiziranih tečajev specialnosti v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu ter na GZ Tržič se je v letu 2014 udeležilo kar nekaj operativnih gasilcev našega društva. Uspešno so opravili tečaje za:
– 4 x obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
– 1 x tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi,
– 1 x tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
– 2 x tečaj za tehničnega reševalca,
– 8 x osnovni tečaj za gasilca,
– 7 x tečaj za uporabnika radijskih postaj,
– 4 x nadaljevalni tečaj za gasilca in
– 7x tečaj za vodjo enote.

Vsem tečajnikom čestitke za opravljene tečaje.

4. Vaje operative in dejavnost članov in članic PGD Križe

V preteklem letu smo imeli 31 vaj operative. Od tega je potekalo v Gasilskem domu Križe 15 suhih vaj in predavanj z različnih področij gasilske tehnike in taktike. Udeležili smo se združene vaje v sosednji Avstriji, ki je potekala v sklopu projekta GOAL in se je letos imenovala Avstrija – poplave 2014, odzvali smo se povabilu na zdaj že tradicionalno združeno vajo treh gasilskih društev PGD Duplje, PGD Golnik in PGD Križe iz treh gasilskih zvez Naklo, Kranj in Tržič, ki je bila letos organizirana s strani PGD Duplje. Meseca aprila in maja smo izvedli tudi dve nenapovedani vaji operative, ki sta se obnesli za dobri in jih bomo poizkušali izvesti tudi v prihodnje. V sklopu meseca požarne varnosti smo v sodelovanju z Osnovno šolo Križe izvedli evakuacijo šole ter skupaj z enotami PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Kovor, Kinološko Društvo Storžič, Gorska reševalna služba Tržič, Policija Tržič, Slovenjska vojska, Vojašnica Boštjana Kekca – 132. Gorski polk in Civilna zaščita izpostava Kranj – enota Geofonistov, prikazali otrokom delo ter orodje in opremo s katero upravljajo prej naštete enote. Organizirali smo še eno združeno vajo gozdnega požara v vasi Gozd ter se udeležili združene vaje na Varstveno delovni center Kranj – izpostava Tržič katero je organizirala PGD Bistrica pri Tržiču. Za Vrtec Križe in Osnovno šolo Križe smo večkrat pripravili dan odprtih vrat in jim prikazali gašenje začetnih požarov, razkazali smo jim gasilski dom ter vozni park in opremo. Članice PGD Križe so izvedle tri samostojne vaje na manjše gospodarske in stanovanjske objekte v Križah ter se udeležile združene vaje članic GZ Tržič, ki jo je letos organiziralo PGD Leše. V januarju smo pripravili tudi pregled in prodajo ročnih gasilnih aparatov za občane.

5. Tekmovanja

V letu 2014 so se člani A in članice A udeležili treh pokalnih tekmovanj zimske lige v spajanju sesalnega voda, ki ga je organizirala Gasilske zveza Slovenije. Izvedli smo organizacijo 12. Memoriala za prehodni pokal našega pokojnega člana Ernesta Lombarja ml. Udeležilo se ga je 7 ekip v kategoriji članic in 11 ekip v kategoriji članov. Domače društvo je bilo zastopano s štirimi ekipami. Članice B so osvojile 1. mesto, članice A 2. mesto, člani A 4. mesto in člani B 7. mesto. Starejši gasilci so se udeležili Srečanja starejših gasilcev GZ Gorenjske, ki je letos potekalo v organizaciji PGD Visoko-Milje. Članice so se tudi letos udeležile tekmovanja v Avstriji, kjer so v ekipi nastopile skupaj še z ostalimi članicami društev GZ Tržič.

Vsem tekmovalnim enotam iskrene čestitke za osvojena mesta.

6. Intervencije

V letu 2014 smo na intervencijah posredovali 29-krat. Od tega je bilo požarov v objektih 8, 7x je bil dimniški požar, 1x požar v industrijskem objektu TRIO, podjetje Hobotnica d.o.o. Imeli smo 4 požare v naravi, kot skoraj vsej Sloveniji v februarju preteklega leta pa tudi nam žledolom ni prizanašal, v tem obdobju smo imeli 6 intervencij v 5 dneh in posredovali na okrog 30 krajih. Seveda so po koncu žledoloma sledile zaradi taljenja žleda in snega še poplave, kjer smo najprej priskočili na pomoč sosednjemu društvu Kovor in smo skupaj 3x pomagali prečrpavali vodo, ki je ogrožala stanovanjsko hišo. Na svojem teritoriju smo zaradi poplav po žledolomu posredovali 2x. Ob močnem deževju v začetku Novembra smo imeli 1x intervencijo črpanja vode iz kleti hiše, 1x pa zemeljski plaz, ki se je odtrgal v Seničnem in pri tem ogrožal stanovanjsko hišo in hudourniški potok. Pri sanaciji plazu, ki se je iz 80x30m čez noč razširil 200x100m smo posredovali 3x. Tehnično in drugo pomoč smo nudili na 4 intervencijah.

Poskrbeli smo za tri požarne straže. Eno na tradicionalnem Kresovanju, ki ga vsako leto prireja naše društvo, drugo na Velikonočnem moto zboru, ki ga organizira Bar Košuta in tretjo na Red Bull Wild Ride tekmovanju z gorskimi in BMX kolesi, ki ga skupaj z Red Bullom organizirajo fantje in dekleta iz našega okoliša pod imenom Red Shovel Team.

Na koncu bi želel izreči iskreno zahvalo vsem članom poveljstva, operativnim članom in ostalim članom društva za nesebično pomoč pri izvajanju operativnih in drugih nalog društva.
Na pomoč!

Križe, 7. 2. 2015 Poveljnik PGD Križe
Uroš Bodlaj, GČ